Het droombeeld

Het droombeeld. Wat stelt dit beeld voorstelt? De geschiedenis van dit beeld kan je terugvinden in Daniël 2 van de Bijbel. Het gaat om een belangrijke boodschap vanuit het verleden naar heden en de toekomst. Het geeft ook jouw toekomst weer! De Bijbel geeft...

Irak, de droom van een oude koning en onze toekomst

De aanval op de TwinTowers in 9/11 2001 heeft de wereld veranderd. De aanval van Amerika op Irak en de 7-jarige oorlog die daarop volgde heeft de spanningen in het Midden Oosten alleen maar doen toenemen. Saddam Hoessein verlangde terug naar de macht die Babylon...

From dust to starts

Waar zal het eindigen als onze vrijheid en met name godsdienstvrijheid wordt weggenomen? De Stichting Opendoors laat door middel van een ranglijst zien dat wereldwijd christenen in toenemende mate worden vervolgd. Er is zoveel ellende in de wereld. Waar is God?....