Uncategorized

Nebu als schoolproject

Het grote beeld uit de bijzondere droom van koning Nebukadnessar uit het Babylonische rijk (ca. 600 jaar voor Christus) is ook een leerzaam project voor scholen. De uitleg van de droom geeft het verleden, heden en de toekomst van onze wereld weer. De betrouwbaarheid...

read more

Vrijheden weggenomen?!

Door corona zien we dat dat onze vrijheden worden beperkt. Bij demonstraties voor vrijheid, zien we allerlei slogans als Viruswaarheid, Klopt niet, Vrijheid terug! etc. De maatschappij wordt ontwricht en discriminatie ontstaat. Vrije toegang...

read more