Drie vrienden in een oven

Koning Nebukadnessar, de koning van Babel, laat een groot gouden beeld maken.
Het beeld is 30 meter hoog.
De koning laat alle belangrijke mensen van het land bij zich komen.
Iedereen moet feest vieren omdat het beeld klaar is.
Als de muziek begint te spelen moet iedereen buigen en knielen voor het beeld.
Iedereen moet het beeld aanbidden.
Als iemand niet knielt wordt hij in de brandende oven gegooid.

Hoor! Daar klinkt de muziek en alle mensen buigen voor het beeld.
Iedereen? Nee, niet iedereen.
Er zijn drie mannen die niet buigen.
Wat dom zeg, nu worden die mannen straks in de oven gegooid!
De drie mannen worden bij koning Nebukadnessar gebracht.
Ze heten Sadrach, Mesach en Abednego, het zijn de drie vrienden van Daniël.
De koning is heel boos op hen.
Hij zegt: Luister goed, jullie krijgen nog één kans!
Jullie moeten buigen voor het beeld als de muziek gaat spelen.
Als jullie het beeld niet aanbidden dan worden jullie in de brandende oven gegooid en welke god zal jullie dan kunnen redden?

Sadrach, Mesach en Abednego zeggen: God zal ons redden uit de brandende oven.
Maar zelfs als Hij ons niet redt zullen wij niet voor het gouden beeld buigen.
O wat is de koning nu boos!
Hij laat de oven 7x heter stoken dan anders en de sterkste soldaten moeten de drie vrienden in het vuur gooien.
De drie vrienden vallen vastgebonden in de oven.
Maar wat ziet koning Nebukadnessar nu?
Er lopen 4 mannen vrij rond in het vuur.
De koning ziet de drie vrienden en nog iemand die lijkt op een engel!
De koning roept: Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de hoogste God, kom naar buiten, kom hier.
Als Sadrach, Mesach en Abednego uit de oven naar buiten komen lopen zien de koning en alle mensen dat het vuur hen helemaal geen pijn heeft gedaan.
Zelfs hun kleding en hun haren zijn nog helemaal netjes en schoon, ze ruiken geen eens naar brand.
Koning Nebukadnessar zegt: geprezen zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego.
God heeft zijn engel gestuurd en zijn dienaren gered.
Zij willen alleen voor hun eigen God buigen en neerknielen en God heeft hen gered.
Koning Nebukadnessar maakt een wet die zegt: niemand mag oneerbiedig praten over de God van Sadrach, Mesach en Abednego.
Sadrach, Mesach en Abednego mogen voortaan heel belangrijk werk doen van de koning.

Dit verhaal kun je lezen in de Bijbel, het staat in het boek Daniël in hoofdstuk 3.
Voor meer informatie: bezoek de website https://hetdroombeeld.nl/
Voor Bijbels en mooie kinderboeken kun je terecht op https://bijbelwijzer.nl/, daar staan ook recepten en lezingen die je ouders misschien interessant vinden.