From dust to starts

Waar zal het eindigen als onze vrijheid en met name godsdienstvrijheid wordt weggenomen? De Stichting Opendoors laat door middel van een ranglijst zien dat wereldwijd christenen in toenemende mate worden vervolgd. Er is zoveel ellende in de wereld. Waar is God?. Waarom grijpt Hij niet in? Kijk wat de Bijbel ons te vertellen heeft.