Drie vrienden in een oven

Koning Nebukadnessar, de koning van Babel, laat een groot gouden beeld maken.Het beeld is 30 meter hoog.De koning laat alle belangrijke mensen van het land bij zich komen.Iedereen moet feest vieren omdat het beeld klaar is.Als de muziek begint te spelen moet iedereen...