Vrijheden weggenomen?!

Door corona zien we dat dat onze vrijheden worden beperkt. Bij demonstraties voor vrijheid, zien we allerlei slogans als Viruswaarheid, Klopt niet, Vrijheid terug! etc. De maatschappij wordt ontwricht en discriminatie ontstaat. Vrije toegang tot allerlei gelegenheden is niet meer mogelijk. Zelfs je werk doen zonder vaccinatie is niet meer vanzelfsprekend. Bankrekeningen van hen die een kritisch geluid laten horen worden bevroren

Wat is er aan de hand?

Een controle samenleving. Wat is er wereldwijd aan de hand? Wat speelt er zich af achter de schermen? Wat is waarheid? Waar gaat het naartoe?

Misschien heb jij niets met godsdienst en de Bijbel. Toch wil ik je eens vragen om over een aantal voorzeggingen na te denken. In het Bijbelboek Openbaring hoofdstuk 13 wordt gesproken over een tijd dat men niet meer kan kopen en verkopen. Een tijd waarin vrijheden aan banden zal worden gelegd. Een tijd waarin vrijwel de gehele wereld misleid komt. (openbaring 13:11-18)  Een tijd dat er een grote benauwdheid over de wereld zal heersen (Daniel 12: 1-3). Deze gebeurtenissen werden zo’n 2000 jaar geleden voorzegd! 

Nu?

We zien door alle maatregelen en wetgeving dat zo’n systeem waar de Bijbel over spreekt in heel korte tijdontwikkeld is. Welke machten hebben daar belang bij?

Waar gaat het om? Het gaat om jouw keuze tussen misleiding en waarheid. Het gaat om jouw gewetensvrijheid! Vrijheid is de basis van liefde en respect. Dwang en misleiding lopen uit op vervolging, discriminatie, geweld etc.

Keuzes hebben gevolgen. Jouw keuze bepaalt of je achter een systeem staat van controle, misleiding en dwang, of achter vrijheid en liefde.

Meer info       

In het boek “Het grote conflict”, dat u gratis kunt aanvragen, staat 2000 jaar geschiedenis beschreven, de machten die achter de schermen strijden. Wij willen u vooral wijzen op de omschrijving van de actuele strijd waarbij jouw keuze centraal staat. Een keuze tussen vrijheid en gebondenheid.

Meer weten? 

Klik hier om dit actuele boek “Het grote conflict” gratis te ontvangen.